Menu

Principper for uddeling af gavekort og godtgørelser i SIF Fodbold

At være frivillig træner, holdleder, administrator eller anden frivillig i Støvring IF er i sagens natur et ulønnet job. Vi har dog i SIF bestyrelse valgt, at vores frivilliges indsats som minimum skal præmieres med et gavekort to gange om året. Gavekortet størrelse takseres efter nedenstående tariffer. Udvalgte trænere, assistenter og holdledere, der bruger ekstraordinært meget tid på foreningens medlemmer, har vi dog valgt tildele en passende godtgørelse baseret på individuelle vurderinger. Kriterierne for disse vurderinger, står ligeledes listet her under.

 

Følgende gør sig gældende pr. 1. april 2021:

 

U5-U12 + øvrige træner uden kontrakt:

Alle trænere/ledere/ungtrænere fra U5 til U12 modtager halvårligt et gavekort.

 • Cheftrænerne for de enkelte afdelingen modtager et gavekort halvårligt på kr. 700,00
 • Den administrationsansvarlige for den enkelte afdeling modtager gavekort halvårligt
  • uden cheftræner på kr. 500,-
  • med cheftræner på kr. 250,-
 • Assistenttrænere, som cheftræneren har udpeget, modtager et gavekort halvårligt
  • ved to ugentlig træning på kr. 500,-
  • ved én ugentlig træning på kr. 250,-
 • Ung-trænere modtager et gavekort halvårligt på kr. 250,-

Udover ovenstående modtager alle trænere Træningstøj, samt mulighed for uddannelse.

Beløbet på gavekortet vil til en hver tid blive fastsat en gang årligt af SIF's bestyrelse.

U13 - Senior:
Udvalgte cheftrænere, assistenter, holdledere og evt. andre tilknyttet de enkelte afdelinger aftaler individuelt, hvilke udgifter klubben skal dække i forbindelse med arbejdet i SIF Fodbold, og hvor stor godtgørelsen skal være.

I denne vurdering vil der bl.a. tages udgangspunkt i følgende:

 • Den enkeltes indgang til afdelingens daglige rutiner i forbindelse med træning, kamp, rejser m.m. (tid)
 • Kørsel (kampe, træning, stævner m.m.)
 • Administrative udgifter(møder, post kontorartikler m.m.), telefon/internet, køb af personligt udstyr til træning m.m.
 • Erfaringer
 • Fremtidsmuligheder i SIF Fodbold
 • Uddannelse
 • Idéer til initiativer der gavner Støvring IF Fodbold

 

Aftalerne vil til en hver tid tage udgangspunkt i Dansk Idræts-Forbunds standardkontrakter for ulønnede medhjælpere og endvidere følge DIF’s takster -  læs mere her.

 

Til orientering gælder denne ordning også sportschefen, der ligeledes vil være berettiget til godtgørelse for ekstraudgifter som følge af sit ansvarsområde

 

 

Luk