Menu

Kontingentsatser

Kontingentsatserne er pt. følgende pr. halvår:
U4+U5: Kr. 200,-
U6 - U8: Kr. 380,- (Kr. 580,- i foråret)
U9 - U12: Kr. 640,- (Kr. 840,- foråret)
U13 - U17: Kr. 700,- (Kr. 900,- i foråret)
Ungsenior (U19-U21): Kr. 580,-  
Senior: Kr. 980,-
Oldboys/girls: Kr. 565,-
Motionsfodbold for mænd: Kr. 380,-
Kvinder/Herrer 60+: Kr. 260,-

Indendørs: Kr. 250,-

I foråret (1/1) opkræves kr. 200,- yderligere for U17 og yngre, idet der ved denne opkrævning følger personligt spillersæt med.

Ved indmeldelse opkræves kontingent +200kr, idet der følger personligt spillersæt med.

Ved kørselsafstand fra bopælsadresse på over 15 km for seniorer, ydes rabat ned til kr. 580,-
Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at adressen i DBU-profilen er den rigtige.

Kontingentet, der fremgår under indmeldelse, er halvårligt for udendørs.
Ved deltagelse i indendørs er der endvidere et indendørskontingent.

Kontingentopkrævning udsendes per email til den email-adresse medlemmet har registreret på mitDBU.
Det er det enkelte medlems eget ansvar at have mailadresse opdateret.

Ved manglende indbetaling af kontingent eller hvis email med betalingslink er mistet kan man skrive til Martin.hoej@siffodbold.dk - HUSK at angive medlemsnummer! - således medlemskabet sikres og dermed rettigheden til deltagelse i træning og kamp bevares.
Se procedure for betaling og eventuelle rykkere under Indmeldelse

Inde-kontingent 250,- kr. Indendørskontingentet er uafhængigt af udendørsfodbolden.

  • Alle årgange op til U13 har mulighed for at byde ind på indendørs træningstider i Arena Himmerland. Det er op til trænerne på årgangen om man ønsker at benytte sig af dette.

Årgange der ikke ønsker indendørstræning (og dermed ikke betaler kontingent) kan vælge at tilmelde et hold i DBUs indendørs-turneringer, men skal selv betale holdgebyret.

 

Opdateret den 5/4-2024 

 

Luk